Hotline: 098-450-3777
More Website Templates @ TemplateMonster.com - September08, 2014!

• ประกันภัย การก่อสร้าง    ตอบโจทย์...ทุกความเสี่ยงของคุณ 098-450-3777 , 098-450-4777

                        สัญญาจ้างงาน (contract work) ระหว่างเจ้าของงานกับผู้รับจ้างในแต่มูลค่างานและมีข้อสัญญาให้ผู้รับจ้างต้องจัดทำประกันภัย ต่อความเสียหาย ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในหลายๆกรณี จากผู้รับเหมาเองหรือผู้รับเหมาช่วง เช่น ความเสียหายต่อบุคคลข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ ความเดือดร้อน ลำคาน ได้รับบาดเจ็บ ได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอก ทั้งเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ เช่นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ คลังสินค้า โรงงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน หมู่บ้านจัดสรรค์ งานต่อเติมโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ประปา ลิฟท์ ที่ต้องการจัดทำประกันภัย เพือลด ความเสี่ยงในค่าเสียหาย "หรือเพือประกอบเรื่องเข้าสัญญาจ้างงาน" การรับประกันภัยต่อที่ต่างประเทศ เพือนบ้านเรา เช่น สปป ลาว สหภาพเมี่ยนม่า กัมพูชา ทางเราพร้อมให้คำปรึกษา จัดหาผู้รับประกันภัย มาดูความเสี่ยงทรัพย์สินต่างๆที่คุณได้ลงทุนไว้ ....

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Get in Touch