Hotline: 098-450-3777
More Website Templates @ TemplateMonster.com - September08, 2014!

GPS สำหรับ รถเช่าทุกประเภท                  ในปัจจุบันนี้ ธุรกิจรถเช่า ถือมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เช่น ความเสี่ยงด้านการถูกโจรกรรม / การนำรถไปใช้ในคดีอาญาต่าง / การใช้รถเกินชั่วโมงการทำงาน เป็นต้น   เทคโนโลยี GPS Tracking เข้ามามีบทบาทช่วยให้ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจนี้ หมดความกังวลไปได้ เพราะอุปกรณ์สามารถตรวจเช็คได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีความสามารถสั่งหยุดการทำงานของเครื่องยนต์ได้ทันที หากท่านผู้ประกอบการเล็งเห็นว่ามีความเสียงทางด้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวทรัพย์สินของท่านคุณสมบัติเบื้องต้นของอุปกรณ์

 • STOP ENGINE               สั่งหยุด หรือเชื่อมต่อการทำงานของเครื่องยนต์
 • Battery Backup            แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่อง อุปกรณ์สามารถทำงานต่อได้หากถูกตัดสายไฟหลัก
 • Chipset 3G                    รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง
 • Aluminium Case          ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทานต่อการผุกร่อน
 • GPS & GSM Antenna   เสาสัญญาณขนาดใหญ่ ออกแบบและพัฒนาเพื่อการส่งข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้น
 • SWITCH ON-OFF          ออกแบบให้สวิทซ์เปิด-ปิด อยู่ภายด้านในตัวเครื่อง เพื่อป้องกันการทุจริต

การตรวจเช็คสถานะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ตรวจเช็ค   สถานะเครื่องยนต์ (ติดเครื่อง / ดับเครื่อง)
 • ตรวจเช็ค   สถานะแบตเตอรี่ (เชื่อมต่อ / ถูกตัดออก)
 • ตรวจเช็ค   ความเร็วของรถ ณ.เวลาปัจจุบัน
 • ตรวจเช็ค   ตำแหน่งปัจจุบันของรถได้ตอลด 24 ชั่วโมง
 • ตรวจเช็ค   ทุกสถานะของรถ โดยเลือกเฉพาะบางช่วงเวลาที่ท่านต้องการได้
 • ตรวจเช็ค   ระยะทางการใช้งานรถในแต่ละวัน
 • ตรวจเช็ค   ข้อมูลย้อนหลัง ได้ 6-12 เดือน

การตั้งค่าแจ้งเตือนอัตโนมัติ

 • แจ้งเตือนอัตโนมัติ   เมื่อรถมีความเร็วเกินกำหนด
 • แจ้งเตือนอัตโนมัติ   เมื่อรถถูกตัดสายไฟ
 • แจ้งเตือนอัตโนมัติ   เมื่อรถถูกตัดสายสัญญาณ
 • แจ้งเตือนอัตโนมัติ   เมื่อรถไปพื้นที่สุ่มเสี่ยง เช่น เขตชายแดน/จุด POI
 • แจ้งเตือนอัตโนมัติ   เมื่อรถออกนอกเส้นทางที่กำหนด

การบริหารจัดการข้อมูล

 • บริหารจัดการ ผู้ใช้งาน / ผู้ตรวจสอบ / ผู้สั่งงาน เพิ่มเติม
 • เรียกรายงานค่าสถานะต่างๆ เป็นรายวัน รายเดือน หรือตามช่วงเวลาที่กำหนดได้
 • สามารถ Export File รายงานออกมาเป็น PDF หรือ Excel
 • บริหารจัดการ สร้างตำแหน่งเฉพาะบนแผนที่(POI) เช่น ตำแหน่งโกดังสินค้า , ตำแหน่งปั๊มน้ำมัน เป็นต้น
 • บริหารจัดการ ตั้งค่าบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น วันครบรอบภาษีประจำปี / วันหมดอายุประกันภัย / วันครบกำหนดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นต้น

Get in Touch